Największą przyjemnością w życiu jest zrobić coś, o czym ludzie mówią, że jest niemożliwe
Walter Bagehot
WYSOKIE
STANDARDY
KSZTAŁCENIA
RZETELNOŚĆ
DOŚWIADCZENIE

Instrukcja BHP i instrukcja stanowiskowa


Dwóch pracowników pracujących na placu budowy
Skontaktuj się z naszym specjalistą od BHP i PPOŻZapoznaj się z naszą ofertą

Instrukcja BHP - co to jest?


Instrukcja BHP to ogólne określenie odnoszące się do dokumentu, który określa reguły bezpieczeństwa i higieny pracy w danym zakładzie pracy. Jest to pojęcie szersze niż instrukcja stanowiskowa. Instrukcją BHP są także instrukcje udzielania pierwszej pomocy, instrukcje bezpiecznej pracy z użyciem elektronarzędzi, instrukcje bezpiecznej pracy z użyciem maszyn i urządzeń oraz instrukcje stosowania środków ochrony indywidualnej.

Instrukcja stanowiskowa natomiast, to szczegółowy dokument określający reguły bezpieczeństwa i higieny pracy na danym stanowisku. Instrukcje stanowiskowe BHP powinny zawierać wskazanie czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.


Dlaczego instrukcja BHP jest ważna?


Wymóg tworzenia instrukcji BHP zawarty jest zarówno w Kodeksie Pracy jak i w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Jej brak jest bez wątpienia jednym z częściej wskazywanych przyczyn wypadków przy pracy. Właśnie dlatego jest jednym z pierwszych dokumentów sprawdzanych przez Państwową Inspekcję Pracy w razie kontroli. Dodatkowo, pamiętać trzeba iż poza stworzeniem instrukcji BHP, pracodawca powinien zadbać, aby była ona łatwo dostępna dla pracownika (najlepiej powiesić ją w widocznym miejscu). Inspektor PIP może sprawdzić (np. rozmawiając z pracownikiem), czy pracownicy zostali zapoznani z instrukcją BHP. Wszelkie uchybienia mogą być ukarane karą pieniężną.


Jak stworzyć instrukcję BHP?


W sieci można znaleźć wiele gotowych wzorów instrukcji BHP. Jednak pamiętać trzeba, iż instrukcje powinny być tworzone dla konkretnego zakładu i stanowiska pracy. Dlatego, żeby mieć pewność, iż instrukcja spełnia wszystkie wymagania nałożone przepisami prawa, warto powierzyć jej stworzenie specjaliście z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.